Товарене . . .ЗАРЕДЕН
Нецензуриран банер за новини на LifeLine Media

Политика за Поверителност

А. Въведение

Поверителността на посетителите на нашия уебсайт е много важна за нас и ние се ангажираме да я пазим. Тази политика обяснява какво ще правим с вашата лична информация.

Съгласието да използваме бисквитки в съответствие с условията на тази политика, когато посетите нашия уебсайт за първи път, ни позволява да използваме бисквитки всеки път, когато посещавате нашия уебсайт.

Б. Кредит

Този документ е създаден с помощта на шаблон от SEQ Legal (seqlegal.com)

и модифициран от Website Planet (www.websiteplanet.com)

В. Събиране на лична информация

Следните видове лична информация могат да бъдат събирани, съхранявани и използвани:

информация за вашия компютър, включително вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра и операционна система;

информация за вашите посещения и използване на този уебсайт, включително източника на препоръка, продължителността на посещението, показванията на страници и пътищата за навигация в уебсайта;

информация, като вашия имейл адрес, която въвеждате, когато се регистрирате в нашия уебсайт;

информация, която въвеждате, когато създавате профил на нашия уебсайт – например вашето име, снимки на потребителски профил, пол, рожден ден, статус на връзката, интереси и хобита, подробности за образованието и подробности за работа;

информация, като вашето име и имейл адрес, които въвеждате, за да настроите абонаменти за нашите имейли и/или бюлетини;

информация, която въвеждате, докато използвате услугите на нашия уебсайт;

информация, която се генерира при използване на нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате;

информация, свързана с всичко, което купувате, услуги, които използвате, или транзакции, които извършвате чрез нашия уебсайт, която включва вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и данни за кредитна карта;

информация, която публикувате на нашия уебсайт с намерението да я публикувате в интернет, която включва вашето потребителско име, снимки на потребителски профили и съдържанието на вашите публикации;

информация, съдържаща се във всички съобщения, които ни изпращате по имейл или чрез нашия уебсайт, включително неговото комуникационно съдържание и метаданни;

всяка друга лична информация, която ни изпращате.

Преди да ни разкриете личната информация на друго лице, трябва да получите съгласието на това лице както за разкриването, така и за обработката на тази лична информация в съответствие с тази политика

D. Използване на вашата лична информация

Личната информация, предоставена ни чрез нашия уебсайт, ще бъде използвана за целите, посочени в тази политика или на съответните страници на уебсайта. Можем да използваме вашата лична информация за следното:

администриране на нашия уебсайт и бизнес;

персонализиране на нашия уебсайт за вас;

позволяване на вашето използване на услугите, налични на нашия уебсайт;

изпращане на стоки, закупени през нашия уебсайт;

предоставяне на услуги, закупени чрез нашия уебсайт;

изпращане на извлечения, фактури и напомняния за плащане до вас и събиране на плащания от вас;

изпращане на немаркетингови търговски съобщения;

изпращане на известия по имейл, които сте изрично поискали;

изпращане на нашия имейл бюлетин, ако сте го поискали (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не се нуждаете от бюлетин);

изпращане на маркетингови съобщения, свързани с нашия бизнес или бизнеса на внимателно подбрани трети страни, за които смятаме, че може да представляват интерес за вас, по пощата или, когато изрично сте се съгласили с това, по имейл или подобна технология (можете да ни информирате на по всяко време, ако вече не се нуждаете от маркетингови комуникации);

предоставяне на трети страни на статистическа информация за нашите потребители (но тези трети страни няма да могат да идентифицират отделен потребител от тази информация);

справяне със запитвания и оплаквания, направени от или за вас, свързани с нашия уебсайт;

поддържане на сигурността на нашия уебсайт и предотвратяване на измами;

проверка на спазването на правилата и условията, регулиращи използването на нашия уебсайт (включително наблюдение на лични съобщения, изпратени чрез услугата за лични съобщения на нашия уебсайт); и

други употреби.

Ако предоставите лична информация за публикуване на нашия уебсайт, ние ще публикуваме и използваме по друг начин тази информация в съответствие с лиценза, който ни предоставяте.

Вашите настройки за поверителност могат да се използват за ограничаване на публикуването на вашата информация на нашия уебсайт и могат да бъдат коригирани с помощта на контроли за поверителност на уебсайта.

Ние няма да предоставим, без вашето изрично съгласие, вашата лична информация на трета страна за директен маркетинг на тях или на която и да е друга трета страна.

Д. Разкриване на лична информация

Можем да разкрием вашата лична информация на всеки от нашите служители, служители, застрахователи, професионални съветници, агенти, доставчици или подизпълнители, когато е разумно необходимо за целите, посочени в тази политика.

Можем да разкрием вашата лична информация на всеки член от нашата група компании (това означава нашите дъщерни дружества, нашата крайна холдингова компания и всички нейни дъщерни дружества), както е разумно необходимо за целите, посочени в тази политика.

Можем да разкрием вашата лична информация:

до такава степен, че ние сме длъжни да направим това по закон;

във връзка с всяко текущо или бъдещо съдебно производство;

с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права (включително предоставяне на информация на други с цел предотвратяване на измами и намаляване на кредитния риск);

на купувача (или потенциалния купувач) на всеки бизнес или актив, който продаваме (или възнамеряваме) да продадем; и

на всяко лице, за което обосновано смятаме, че може да подаде молба до съд или друг компетентен орган за разкриване на тази лична информация, когато според нашето разумно мнение има разумна вероятност такъв съд или орган да разпореди разкриване на тази лична информация.

Освен както е предвидено в тази политика, ние НИКОГА няма да предоставяме вашата лична информация на трети страни.

Е. Международни трансфери на данни

Информацията, която събираме, може да бъде съхранявана, обработвана и прехвърляна между която и да е от страните, в които оперираме, за да ни позволи да използваме информацията в съответствие с тази политика.

Информацията, която събираме, може да бъде прехвърлена в следните държави, които нямат закони за защита на данните, еквивалентни на действащите в Европейското икономическо пространство: Съединените американски щати, Русия, Япония, Китай и Индия.

Личната информация, която публикувате на нашия уебсайт или изпращате за публикуване на нашия уебсайт, може да бъде достъпна чрез интернет по целия свят. Не можем да предотвратим използването или злоупотребата с такава информация от други.

Вие изрично се съгласявате с прехвърлянето на лична информация, описано в този раздел F.

G. Запазване на лична информация

Този раздел G определя нашите политики и процедури за запазване на данни, които са предназначени да ни помогнат да гарантираме, че спазваме нашите законови задължения относно запазването и изтриването на лична информация.

Личната информация, която обработваме за каквато и да е цел или цели, няма да се съхранява по-дълго, отколкото е необходимо за тази цел или тези цели.

Без да се засяга член G-2, ние обикновено ще изтрием лични данни, попадащи в категориите, посочени по-долу, на датата/часа, посочени по-долу:

тип лични данни ще бъдат изтрити в рамките на 28 дни

Независимо от другите разпоредби на този раздел G, ние ще запазим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:

до такава степен, че ние сме длъжни да направим това по закон;

ако смятаме, че документите могат да бъдат от значение за всяко текущо или бъдещо съдебно производство; и

с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права (включително предоставяне на информация на други с цел предотвратяване на измами и намаляване на кредитния риск).

З. Сигурност на вашата лична информация

Ще вземем разумни технически и организационни предпазни мерки, за да предотвратим загубата, злоупотребата или промяната на вашата лична информация.

Ние ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте на нашите сигурни (защитени с парола и защитна стена) сървъри.

Всички електронни финансови транзакции, извършвани чрез нашия уебсайт, ще бъдат защитени с технология за криптиране.

Вие потвърждавате, че предаването на информация по интернет е по своята същност несигурно и ние не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет.

Вие носите отговорност за запазването на поверителна паролата, която използвате за достъп до нашия уебсайт; ние няма да ви питаме за вашата парола (освен когато влезете в нашия уебсайт).

I. Изменения

Можем да актуализираме тази политика от време на време, като публикуваме нова версия на нашия уебсайт. Трябва да проверявате тази страница от време на време, за да сте сигурни, че разбирате всички промени в тази политика. Можем да ви уведомим за промени в тази политика по имейл или чрез системата за лични съобщения на нашия уебсайт.

J. Вашите права

Можете да ни инструктирате да ви предоставим всякаква лична информация, която съхраняваме за вас; предоставянето на такава информация ще бъде предмет на следното:

Предоставяне на подходящи доказателства за вашата самоличност.

Можем да задържим лична информация, която поискате, до степента, разрешена от закона.

Можете да ни инструктирате по всяко време да не обработваме вашата лична информация за маркетингови цели.

На практика обикновено или изрично се съгласявате предварително да използваме вашата лична информация за маркетингови цели, или ние ще ви предоставим възможност да се откажете от използването на вашата лична информация за маркетингови цели.

K. Уебсайтове на трети страни

Нашият уебсайт включва хипервръзки към и подробности за уебсайтове на трети страни. Ние нямаме контрол и не носим отговорност за политиките и практиките за поверителност на трети страни.

L. Актуализиране на информацията

Моля, уведомете ни, ако личната информация, която държим за вас, трябва да бъде коригирана или актуализирана.

М. Бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки. Бисквитката е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път, когато браузърът поиска страница от сървъра. Бисквитките могат да бъдат или „постоянни“ бисквитки или „сесийни“ бисквитки: постоянната бисквитка ще се съхранява от уеб браузър и ще остане валидна до определената дата на изтичане, освен ако не бъде изтрита от потребителя преди датата на изтичане; сесийната бисквитка, от друга страна, ще изтече в края на потребителската сесия, когато уеб браузърът бъде затворен. Бисквитките обикновено не съдържат никаква информация, която лично идентифицира потребител, но личната информация, която съхраняваме за вас, може да бъде свързана с информацията, съхранявана и получена от бисквитки. 

Имената на бисквитките, които използваме на нашия уебсайт, и целите, за които се използват, са посочени по-долу:

ние използваме Google Analytics и Adwords на нашия уебсайт, за да разпознаем компютър, когато потребител посети уебсайта / да проследява потребителите, докато навигират в уебсайта / да активираме използването на пазарска количка на уебсайта / да подобрим използваемостта на уебсайта / да анализираме използването на уебсайта / администриране на уебсайта / предотвратяване на измами и подобряване на сигурността на уебсайта / персонализиране на уебсайта за всеки потребител / насочване на реклами, които могат да бъдат от особен интерес за конкретни потребители / описване на цел(и)};

Повечето браузъри ви позволяват да откажете да приемете бисквитки – например:

в Internet Explorer (версия 10) можете да блокирате бисквитките, като използвате наличните настройки за отмяна на обработката на бисквитки, като щракнете върху „Инструменти“, „Интернет опции“, „Поверителност“ и след това „Разширени“;

във Firefox (версия 24) можете да блокирате всички бисквитки, като щракнете върху „Инструменти“, „Опции“, „Поверителност“, изберете „Използване на персонализирани настройки за история“ от падащото меню и премахнете отметката „Приемам бисквитки от сайтове“; и

в Chrome (версия 29) можете да блокирате всички бисквитки, като влезете в менюто „Персонализиране и контрол“ и щракнете върху „Настройки“, „Показване на разширени настройки“ и „Настройки на съдържанието“ и след това изберете „Блокиране на сайтовете да задават всякакви данни ” под заглавието „Бисквитки“.

Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уебсайтове. Ако блокирате бисквитки, няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт.

Можете да изтриете бисквитки, които вече са съхранени на вашия компютър – например:

в Internet Explorer (версия 10), трябва ръчно да изтриете файлове с бисквитки (можете да намерите инструкции за това на http://support.microsoft.com/kb/278835 );

във Firefox (версия 24) можете да изтриете бисквитки, като щракнете върху „Инструменти“, „Опции“ и „Поверителност“, след което изберете „Използване на персонализирани настройки за история“, щракнете върху „Показване на бисквитки“ и след това щракнете върху „Премахване на всички бисквитки“ ; и

в Chrome (версия 29) можете да изтриете всички бисквитки, като влезете в менюто „Персонализиране и контрол“ и щракнете върху „Настройки“, „Показване на разширени настройки“ и „Изчистване на данните за сърфиране“ и след това изберете „Изтриване на бисквитки и друг сайт и данни за приставки“, преди да щракнете върху „Изчистване на данните за сърфиране“.

Изтриването на бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уебсайтове.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За повече информация относно нашите практики за поверителност, ако имате въпроси или искате да подадете жалба, моля, свържете се с нас по електронната поща на адрес Richard@lifeline.news, телефон на +44 7875 972892 или по пощата, като използвате данните, посочени по-долу:

LifeLine Media™, Richard Ahern, 77-79 Old Wyche Road, Malvern, Worcestershire, WR14 4EP, Обединено кралство.

Политика

Последните нецензурирани новини и консервативни мнения в САЩ, Великобритания и световната политика.

вземете най-новото

Бизнес

Истински и нецензурирани бизнес новини от цял ​​свят.

вземете най-новото

финанси

Алтернативни финансови новини с нецензурирани факти и безпристрастни мнения.

вземете най-новото

Закон

Задълбочен правен анализ на най-новите процеси и криминални истории от цял ​​свят.

вземете най-новото

Присъединете се към дискусията!